Toimimalla varhain, avoimesti ja yhdessä, tuemme lasten ja perheiden hyvinvointia.

Olet täällä

Neuvolapalvelut

Äitiysneuvola pyrkii edistämään ja ylläpitämään odottavan äidin ja syntyvän lapsen terveyttä sekä valmentamaan perhettä synnytykseen ja lapsen saamiseen. Äitiysneuvola tukee aikuisten kasvua vanhemmuuteen. 

Odottavan äidin on hyvä ottaa yhteys neuvolaan, kun kuukautiset ovat kaksi viikkoa myöhässä ja raskaustesti on positiivinen. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita äitiysneuvolan käynneille. 

Tervolan kunta muistaa myös vastasyntyneitä maksamalla 6000 euron vauvarahan. Vauvaraha maksetaan viiden vuoden aikana. Syntymävuonna perheelle maksetaan vauvarahaa 2 000 euroa ja sen jälkeisinä neljänä vuonna 1 000 euroa vuodessa.

Uusi vanhemmuuslaki astui voimaan 1.1.2023. Isyys on selvissä tapauksissa mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää ja tehdä samalla yhteishuoltosopimus. Muissa tapauksissa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen suoritetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. 

Hyödyllisiä linkkejä: 
Äitiysneuvolatarkastukset
Kelan tuet lapsiperheille

Lastenneuvola edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. 

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukaista tukea ja apua. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. 

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikaistarkastusta neuvolassa. Tarkastuksista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Neuvolalääkärin tarkastukset tehdään 1,5 kk, 4 kk, 8 kk, 1,5 v ja 4 v iässä. 

Hyödyllisiä linkkejä:
Lastenneuvolakäsikirja
(klikkaa ikävuoden kohdalta kirja auki):
ennen syntymää, 1-2 v, 3-4 v, 5-6 v 
Kansallinen rokotusohjelma
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Väestöliitto

Tärkeät puhelinnumerot

Neuvolan ajanvaraus

040 525 4783
Terveydenhoitaja Riitta Kanto (keskusta)
040 1881 552
Terveydenhoitaja Anna Niemelä (sivukylät), Riitalle ja Annalle saa aikoja neuvolasta arkisin klo 8-16 ja tarvittaessa klo 18 asti.

Me autamme sinua