Laadukkaat ja hyvinvointia tukevat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Tervolan asukkaan oikeus.

Olet täällä

Terveydenhuolto

Lähtökohtanamme on turvata Tervolan asukkaille korkeatasoinen ja tarpeenmukainen hoito sekä hoitoonpääsy. Painotamme terveydenhuollossa ennaltaehkäisevää hoitoa, mutta huolehdimme, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa hoidon. 

Terveysasemalla sinua palvelee osaava, välittävä ja vastuullinen Terveystalon henkilöstö. Myös suun terveydenpalvelut ovat lähellä kuntalaisia. Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, fysioterapia, mielenterveyspalvelut ja aikuisten terveysneuvonta toimivat terveysasemalla.

Terveyskeskuksen vaihto

Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä terveyskeskuksen vaihto ilmoitus lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi.

 

Potilasasiamies 

Vuoden 2024 alusta potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät on keskitetty hyvinvointialueille. Hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiavastaavat toimivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien, työterveyshuollon ja varhaiskasvatuksen potilas- ja sosiaaliasiavastaavina. Saat yhteyden potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan puhelimitse: 040 506 0083 / Johanna Pikkuaho 040 482 3584 / Satu Peurasaari Voit myös lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostitse: potilasasiavastaava@lapha.fi sosiaaliasiavastaava@lapha.fi

Potilasasiakirjapyynnöt

potilasasiakirjapyynto.pdf (terveystalo.com)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Laki sosiaalihuollon  asiakkaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

Jonotilanne

Hoitoon pääsyn saatavuustiedot
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan välittömästi. Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3-aika).

Alla olevat ajat koskevat VAIN KIIREETÖNTÄ HOITOA.

Kiireetön hoidon tarpeen arviointi
Lainsäädännön vaatimus: 1 vuorokauden kuluessa
Hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa saman päivän aikana.

Kiireetön hoitoon pääsy terveysasemalla 
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa

T3-aika lääkärille Toukokuussa oli 3 päivä ja sairaanhoitajalle 0 päivää

(päivitetty 1.6.2024)

Kiireetön hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa
T3-aika hammaslääkärille Toukokuussa oli  3 päivää  ja suuhygienistille 3 päivää.

(päivitetty 1.6.2024)

 

Lisää Tervolan sosiaali- ja terveyspalveluista Lapin hyvinvointialueen sivuilta  tästä linkistä

Tärkeät puhelinnumerot

Terveysaseman ajanvaraus

016 8604210
arkisin klo 8-16

Hoitaja-chat

www.etapalvelut.fi/tervola

Hallinto

050 476 0087
Tervolan toimipaikanpäällikkö Heidi Putaansuu
050 3137194
Yksikön johtaja Pauli Haapanen
050 530 2827
Vastaava lääkäri Henna Tuohivaara

Terveysaseman osoite