Laadukkaat ja hyvinvointia tukevat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Tervolan asukkaan oikeus.

Olet täällä

Terveydenhuolto

Lähtökohtanamme on turvata Tervolan asukkaille korkeatasoinen ja tarpeenmukainen hoito sekä hoitoonpääsy. Painotamme terveydenhuollossa ennaltaehkäisevää hoitoa, mutta huolehdimme, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa hoidon. 

Terveysasemalla sinua palvelee osaava, välittävä ja vastuullinen Terveystalon henkilöstö. Myös suun terveydenpalvelut ovat lähellä kuntalaisia. Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, fysioterapia, mielenterveyspalvelut ja aikuisten terveysneuvonta toimivat terveysasemalla.

Terveyskeskuksen vaihto

Vaihto tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Vaihto koskee kaikkia terveyspalveluja neuvolasta ja lääkärin vastaanotosta suun terveydenhuoltoon. Vaihdon voit tehdä täyttämällä terveyskeskuksen vaihto ilmoitus lomakkeen ja toimittamalla sen sekä vanhaan että uuteen terveyskeskukseesi.

 

Potilasasiamies 

Kuntalaisia palvelevat Terveystalon potilasasiamiehet Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin. 

Potilas voi varata itselleen soittoajan numerosta 030 633 9520.

 

Sähköposti

Voit jättää yhteydenottopyynnön potilasasiamiehelle myös sähköpostitse potilasasiamies@terveystalo.com

Potilasasiakirjapyynnöt

potilasasiakirjapyynto.pdf (terveystalo.com)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Laki sosiaalihuollon  asiakkaan asemasta ja oikeuksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

Jonotilanne

Hoitoon pääsyn saatavuustiedot
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan välittömästi. Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3-aika).

Alla olevat ajat koskevat VAIN KIIREETÖNTÄ HOITOA.

Kiireetön hoidon tarpeen arviointi
Lainsäädännön vaatimus: 1 vuorokauden kuluessa
Hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa saman päivän aikana.

Kiireetön hoitoon pääsy terveysasemalla 
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa

T3-aika lääkärille Syyskuussa oli 7 päivä ja sairaanhoitajalle 0 päivää

(päivitetty 5.10.2023)

Kiireetön hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa
T3-aika hammaslääkärille Syyskuussa oli  2 päivää  ja suuhygienistille 3 päivää.

(päivitetty 5.10.2023)

 

Lisää Tervolan sosiaali- ja terveyspalveluista Lapin hyvinvointialueen sivuilta  tästä linkistä

Tärkeät puhelinnumerot

Terveysaseman ajanvaraus

016 8604210
arkisin klo 8-16

Hoitaja-chat

www.etapalvelut.fi/tervola

Hallinto

050 476 0087
Tervolan toimipaikanpäällikkö Heidi Putaansuu
050 3137194
Yksikön johtaja Pauli Haapanen
030 633 9520​
Potilasasiamiehet Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin, potilasasiamies@terveystalo.com
050 530 2827
Vastaava lääkäri Henna Tuohivaara

Terveysaseman osoite