Laadukkaat ja hyvinvointia tukevat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Tervolan asukkaan oikeus.

Olet täällä

Työterveys

Työterveyshoitajan aamuvastaanotto toimii arkisin ilman ajanvarausta kello 8-9. Mikäli työterveyshoitaja ei ole paikalla niin ole yhteydessä terveyskeskuksen vastaanottoon p. 016 860 4210.  Muina aikoina vastaanotolle pääsee ajanvarauksella. Työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotoille saa varattua ajan p. 040 525 4787

Tietoa työterveyshuollosta

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Työterveyshuoltoa ohjaavat työterveyslaki 1383/2001 ja Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (HTTHK). 

Työntekijään kohdistuvia työterveyshuollon toimia ovat ohjaus ja neuvonta, erilaiset terveystarkastukset, työperäisten ja mahdollisesti muiden sairauksien tutkimus ja hoito sekä työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio. 

Työympäristöön ja työhön kohdistuvia toimia arvioidaan työpaikkaselvityksillä, jotka jakaantuvat osaselvityksiin. Ergonomiaselvityksessä kartoitetaan työolot ja työympäristö, työtehtävät ja
-menetelmät, kalusteet, koneet ja laitteet sekä arvioidaan fyysistä ja psyykkistä kuormitusta. Muita osaselvityksiä ovat fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten haittatekijöiden selvitykset

 

Tärkeät puhelinnumerot

Ajanvaraus

Me autamme sinua